Đang thực hiện

Mùa mưa bão tiếng Nhật

Thời gian đăng: 24/02/2016 11:45
Trái với hình dung của nhiều người về đất nước Nhật Bản lạnh và tuyết rơi nhiều và những rừng thông trên núi cao, Nhật Bản cũng có 4 mùa khí hậu rõ rệt như nước ta.
Mùa mưa bão tiếng Nhật
Mùa mưa bão tiếng Nhật

Mùa mưa bão ở Nhật Bản diễn biết rất bất thường, bởi vậy hãy cùng trung tâm Nhật Ngữ SOFL học từ vựng tiếng Nhật liên quan đến mưa bão để cập nhật các bảng tin thời tiết trên các phương tiện thông tin để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết nhé.

1    雨 (n)    あ め    mưa
     雨 が 道路 に 降 り 注 い で い る.     
     あ め が ど う ろ に ふ り そ そ い で い る.     
     Mưa rơi trên phố.          
2    台風 (n)    た い ふ う    bão
     台風 が 上 陸 し た.     
     た い ふ う が じ ょ う り く し た.     
     Cơn bão đã đổ bộ          
3    風 (n)    か ぜ    gió
     風 が と て も 強 い で す.     
     か ぜ が と て も つ よ い で す.     
     Gió rất mạnh.          
4    風 の 強 い    か ぜ の つ よ い    nhiều gió
5    台風 シ ー ズ ン (n)    た い ふ う シ ー ズ ン    mùa mưa bão
6    大雨 (n)    お お あ め    mưa nặng hạt
7    直 撃 (n)    ち ょ く げ き    trực tiếp đổ bộ
8    風 台風 (n)    か ぜ た い ふ う    bão với gió mạnh
9    雨 台風 (n)    あ め た い ふ う    bão với mưa nhiều
10    台風 の 目    た い ふ う の め    mắt bão

11    超大型 (n)    ち ょ う お お が た    siêu lớn
12    暴風 域 (n)    ぼ う ふ う い き    vùng bão
13    予 想 進 路 (n)    よ そ う し ん ろ    đường đi dự kiến
14    最大 風速 (n)    さ い だ い ふ う そ く    tốc độ gió tối đa
15    洪水 (n)    こ う ず い    lũ
     ジ ー プ が 洪水 の 中 を 何 と か 進 ん で い る.
     ジ ー プ が こ う ず い の な か を な ん と か す す ん で い る.
Mẹo học tiếng Nhật online
Xem Thêm : Mẹo học tiếng Nhật online hiệu quả

     Những chiếc xe jeep được đẩy qua cơn lụt.     

16    竜 巻 (n)    た つ ま き    vòi rồng
     強烈 な 竜 巻          
     き ょ う れ つ な た つ ま き     
     cơn lốc xoáy chết người     
17    津 波 (n)    つ な み    sóng thần
     津 波 に 襲 わ れ る     
     つ な み に お そ わ れ る     
     sóng thần cập bờ          
18    雷雨 (n)    ら い う    dông
     激 し い 雷雨          
     は げ し い ら い う     
     cơn dông nghiêm trọng     

Các bạn học sinh, sinh viên du học hãy học tiếng Nhật với những từ mùa mưa bão tiếng Nhật nhé. Chúc các bạn thành công.


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở Cầu Giấy:  
Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở Thanh Xuân:
Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở Long Biên:
Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
Website : http://tiengnhatcoban.edu.vn/

Các tin khác