Đang thực hiện

Lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 5 năm 2016

Thời gian đăng: 13/05/2016 11:07
Trung tâm Nhật Ngữ SOFL xin thông báo lịch khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc dành cho các bạn chưa biết hoặc đã biết sơ qua về tiếng Nhật nhưng kiến thức chưa chắc chắn cũng như chưa tìm ra phương pháp học hiệu quả. Cập nhật lịch học và đăng ký học ngay trong tháng 5 này để nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn nhé.
Lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 5 năm 2016

Tiếng Nhật được đáng giá là ngôn ngữ tương đối khó nên việc học chắn chắn sẽ không hề đơn giản nhưng với đội ngũ giảng viên giỏi và phương pháp học mới  sẽ giúp bạn dễ tiếp thu hơn, bạn sẽ được học chắc các kiến thức tiếng Nhật nền tẳng để từ đó phát triển thêm và mở rộng kĩ năng cho bản thân mình.

Các thầy cô còn chia sẻ các kinh nghiệm khi khi tham gia các kì thi và một số lưu ý khi giao tiếp với người Nhật Bản. Kết thúc khóa học cấp tốcchắc chắn bạn sẽ lột xác hoàn toàn và sẽ ngạc nhiên về trình độ tiếng Nhật của mình đấy!

>>>> Chi tiết về khóa học tiếng Nhật cấp tốc.

Lịch khai giảng dự kiến lớp học tiếng Nhật cấp tốc tháng 5 năm 2016 của trung tâm Nhật Ngữ SOFL:

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.38 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.39 Chiều
14h-17h
21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.37 Tối
18h00-21h00
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I.


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 04/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO.


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 07/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
21 buối 04/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
 
 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO.

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21buổi 04/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO.

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.36 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.34 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.35 Tối
18h00-21h00
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 


 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.20 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.21 Chiều
14h-17h
21 bui 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.22 Tối
18h30-21h30
21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.25 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 06/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.26 Chiều
14h-17h
21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.27 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000

 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.15 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.16 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.17 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.10 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 
 
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.21 Chiều
14h-17h
21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.22 Tối
18h00-21h00
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

II.             Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình MINNA NO NIHONGO I 

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.800.000
 

III.          Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.23 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.22 Chiều
14h-17h
21 buổi 12/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000
CT3.24 Tối
18h30-21h30
21 buổi 05/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.200.000

 
IV.          Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.400.000
 

V.          Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình MINNA NO NIHONGO

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 11/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 10/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/05/2016 Thứ 2,3,4,5,6 2.600.000
 

Chương trình ưu đãi đặc biệt :
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 10/5/2016
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Hãy liên hệ ngay hotline 0964 66 12 88 hoặc đến cơ sở gần nhất của tủng tâm để đăng ký học và trải nghiệm những giây phút thú vị mang đậm nét Nhật Bản nhé . Trân Trọng!


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)
Website : http://tiengnhatcoban.edu.vn/

Các tin khác