Đang thực hiện

[Lịch khai giảng tháng 7-2016] Tiếng Nhật sơ cấp 2

Thời gian đăng: 06/07/2016 11:09
Tiếng Nhật sơ cấp 2 tiếp tục chương trình trong giáo trình cơ bản Minna no Nihongo. Để bổ sung cho bản thân thêm nhiều kiến thức bạn hãy tham gia vào khóa học sơ cấp 2 tại SOFL để nhận được nhiều ưu đãi. 

Với nhiều chính sách ưu đãi cho học viên cũng như chất lượng đào tạo luôn được đảm bảo, trung tâm Nhật ngữ SOFL sẽ cùng bạn chinh phục con đường học tiếng Nhật. Đến với lớp học sơ cấp 2 bạn sẽ tiếp tục được cung cấp đầy đủ kiến thức trong quá trình học, không những vậy sẽ có những hoạt động bổ ích cho học viên. 

Sau đây là lịch khai giảng dự kiến tại 3 cơ sở


LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.
 
Khoá học Mã lớp Thời gian Ngày học Số Buổi Ngày khai giảng Học phí
 
Tiếng
Nhật sơ cấp 2
SC2.54 8h00 -9h30 Thứ
2-4-6
24 08/07/2016 1.150.000đ
SC2.55 14h – 16h Thứ
3 – 5
18 09/07/2016 1.150.000đ
SC2.66 19h30 -
21h
Thứ
2-4 -6
24 09/07/2016 1.150.000đ
SC2.65 17h45 – 19h15
2- 4 -6
24 08/07/2016 1.150.000đ
SC2.65 19h30 – 21h30
Thứ 3-5
18 09/07/2016 1.150.000đ
SC2.61 17h30 -19h30 Thứ 3-5 18 07/07/2016 1.150.000đ
SC2.60 18h - 20h T7 - CN 18 10/07/2016 1.150.000đ

SC2.62
9h -11h T7 - CN 18 02/07/2016 1.150.000đ


LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 2: SỐ 44 TRẦN VĨ.
 
Khoá học Mã lớp Thời gian Ngày học Số Buổi Ngày khai giảng Học phí
 
Tiếng
Nhật sơ cấp 2
SC2.80 9h-10h30 Thứ
2- 4 - 6
24 13/07/2016 1.150.000đ
SC2.81 9h00 – 11h00 Thứ
3 – 5
18 14/07/2016 1.150.000đ
SC2.89 19h30 -
21h00
Thứ 
2-4 -6
24 18/07/2016 1.150.000đ
SC2.85 17h45 – 19h15 Thứ 
2- 4 -6
24 15/07/2016 1.150.000đ
SC2.88 17h30 – 19h30 Thứ
3-5
18 14/07/2016 1.150.000đ
SC2.87 19h30-21h30 Thứ
3-5
18 12/07/2016 1.150.000đ
SC2.86 9h -11h T7 - Cn 18 16/07/2016 1.150.000đ
 LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.
 
Khóa
học
Mã Lớp Thời gian
học
Ngày học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 2
SC 2.74 8h30 - 10h30 Thứ
2-4-6
08/07/2015 18 1.150.000đ
SC2.64 14h - 15h30 Thứ
2-4-6
06/07/2015 24 1.150.000đ
SC2.75 17h45 -19h15 Thứ
2-4-6
06/07/2015 24 1.150.000đ
SC2.76 19h30 - 21h30 Thứ
3-5
05/07/2015 18 1.150.000đ
SC2.78 19h30 - 21h Thứ
2-4-6
01/07/2015 24 1.150.000đ
SC2.69 8h30 - 10h30 Thứ
3-5
05/07/2015 18 1.150.000đ
SC2.77 14h00 -16h Thứ
3-5
07/07/2015 18 1.150.000đ
SC2.78 18h -19h30 Thứ
3-5-7
07/07/2015 24 1.150.000đ
SC2.72 9h-11h Thứ
7-CN
09/07/2016