Đang thực hiện

Khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 tháng 11/2016

Thời gian đăng: 08/11/2016 10:29
Trung tâm Nhật Ngữ SOFL thông báo lịch khai giảng khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 tháng 11/2016. Cập nhật lịch học và đăng ký học ngay để có cơ hội đồng hành cùng đội ngũ giáo viên Việt - Nhật giỏi và mức học phí ưu đãi nhé!
Khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 tháng 11/2016
Tiếng Nhật lot top 3 ngôn ngữ khó nhất thế giới vì vậy để có được bước khởi đầu vững chắc làm nền tảng cho tương lai thì bạn nên tham gia các lớp học offline để được hướng dẫn, định hướng đi đúng đắn nhé.

Và khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1 tại SOFL chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời của bạn. Đến với khóa học , SOFL sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quát cũng như cung cấp đầy đủ các kiến thức nền tảng quan trọng trong giáo trình Minnano Nihongo để học cao hơn trong tương lai. 

>>>>> Thông tin chi tiết khóa học tiếng Nhật sơ cấp 1

LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN KHÓA HỌC TIẾNG NHẬT SƠ CẤP 1 TẠI 4 CƠ SỞ:
LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ 1: SỐ 365 PHỐ VỌNG.
 
 
Khóa
học
Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
SC 1.156 8h - 9h30 Thứ
2-4-6
11/11/2016 27 1.050.000đ
SC.1.142 9h45 - 11h15 Thứ
2-4-6
14/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.151 14h - 15h30 Thứ
2-4-6
18/112016 27 1.050.000đ
SC1.146 15h45 - 17h15 Thứ
2-4-6
14/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.170 17h45 -19h15 Thứ
2-4-6
16/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.158 19h30 - 21h Thứ
3-5
15/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.167 19h30 - 21h Thứ
​2-4-6
31/10/2016 27 1.050.000đ
SC1.143 8h00 - 9h30 Thứ
3-5
17/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.133 9h45 -11h15 Thứ
3-5
15/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.145 14h00 -15h30 Thứ
3-5
03/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.147 15h45 -17h15 Thứ
3-5
17/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.150 17h45 -19h15 Thứ
3-5
15/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.137 9h - 11h Thứ
7, CN
19/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.140 15h-17h Thứ
7-CN
20/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.139 18h-20h Thứ
7-CN
19/10/2016 20 1.050.000đ
 

LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ: SỐ 44 TRẦN VĨ.
 
Khóa
học    
Mã Lớp            Thời gian
    học            
  Buổi       học         Ngày khai giảng          
Số buổi          
 Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1            
SC1.206 8h30 - 10h Thứ
2-4-6
04/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.208 9h00-        10h30     Thứ
2-4-6
07/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.207 14h00 - 15h30 Thứ
2-4-6
04/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.209 17h45-19h15 Thứ
2-4-6
02/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.216 19h30 - 21h00 Thứ
2-4-6
04/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.215 8h30
- 10h00
Thứ
3-5-7
10/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.214 9h00 -11h00 Thứ
3-5
08/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.205 19h30 -21h30 Thứ
3-5
01/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.212 14h00 -16h00 Thứ
3-5
08/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.213 17h30-19h30 Thứ
3-5
03/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.211 9h - 11h Thứ
7 - CN
12/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.204 14h30-16h30 Thứ
7 - CN
13/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.210 18h-20h Thứ
7 - CN
12/11/2016 20           1.050.000đ

 
LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 3: SỐ 54 NGỤY NHƯ KON TUM.

 
Khóa
học
Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
SC.1.199 8h - 9h30 Thứ
2-4-6
11/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.213 14h - 15h30 Thứ
2-4-6
14/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.212 17h45 -19h15 Thứ
2-4-6
07/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.216 19h30 - 21h30 Thứ
3-5
10/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.217 19h30 - 21h Thứ
2-4-6
11/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.209 9h00 -11h00 Thứ
3-5
08/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.195 14h00 -16h00 Thứ
3-5-7
01/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.218 18h-19h30 Thứ
3-5-7
10/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.214 9h - 11h Thứ
7, CN
12/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.215 18h-20h Thứ
7-CN
13/11/2016 20 1.050.000đ
 


LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ 4: GIA LÂM - LONG BIÊN
  </
Khóa
học
Mã Lớp Thời gian
học
Buổi học Ngày khai giảng Số buổi Học phí
Tiếng nhật
Sơ Cấp 1
SC.1.14 9h30 - 11h Thứ
2-4-6
14/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.2 14h - 15h30 Thứ
2-4-6
14/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.11 17h45 -19h15 Thứ
2-4-6
11/11/2016 27 1.050.000đ
SC1.12 19h30 - 21h30 Thứ
3-5
15/11/2016 20 1.050.000đ
SC1.5 19h30 - 21h Thứ
2-4-6
28/10/2016 27 1.050.000đ