Đang thực hiện

Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 12

Thời gian đăng: 03/12/2015 10:20
Trung tâm Nhật Ngữ SOFL xin chân trọng giới thiệu tới các bạn học viên lịch khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 12 .
Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 12
Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 12

Khóa học mở ra nhằm tạo điều kiện cho các bạn học viên chưa biết hoặc biết sơ qua về tiếng Nhật nhưng chưa nắm chắc nó . Sau khóa học tiếng Nhật cấp tốc các bạn sẽ nắm được các kiến thức căn bản trong giao tiếp và viết luận .
Chỉ trong thời gian ngắn hạn chắc chắn bạn sẽ lột xác hoàn toàn và không khỏi ngạc nhiên về trình độ tiếng Nhật chỉ sau khóa học này

Lịch khai giảng dự kiến ở cả 3 cơ sở :

 

1. LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG

 

 a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.30 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 04/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.29 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
 
b) Dành cho các học viên đã học hết bài từ bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 14/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 17/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

c) Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minano Nihongo:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 10/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
21 buối 16/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
  
d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minano Nihongo:
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 14/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21buổi 11/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 

e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 22/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 
 

2. LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY

 

a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 14/12/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.23 Chiều
14h-17h
21 buổi 18/12/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.25 Tối
18h30-21h30
21 buổi 21/12/2015 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

b) Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình Minnano Nihongo 1: 

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.18 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 10/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buỔi 16/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.10 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

c) Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minnano Nihongo:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 18/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 14/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 10/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
 
d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minnano Nihongo: 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 18/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 17/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 
 

e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo :

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.10 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 18/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 21/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 25/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 
 
 

3. LỊCH KHAI GIẢNG BÊN THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG

 

a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.13 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 22/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.14 Chiều
14h-17h
21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.15 Tối
18h30-21h30
21 buổi 08/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
 

b) Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình Minnano Nihongo 1:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 10/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
21 buổi 07/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 09/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

d)  Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minnano Nihongo:

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 14/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 17/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
 
 d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minnano Nihongo: 
 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 10/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 17/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 16/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 
 

e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo :

 
Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 15/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 16/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 14/12/2015 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 
 
Chuẩn bị hành trang kỹ lưỡng trước khi đi du học là một việc hiết sức quan trọng . Vì nếu bạn chưa nắm chắc kiến thức cơ bản thì sau khi sang Nhật Bản bạn sẽ phải tham gia các khóa học tiếng nhật với mức chi phí cao  và các chi phí liên quan như đi lại , ăn uống ,... tốn kém .

Hơn nữa khi chưa nắm vững tiếng Nhật thì bạn sẽ khóa hòa đồng và khó có cơ hội xin làm thêm với những công việc nhẹ nhàng mà lương lại cao .

Trung tâm còn nhiều ưu đãi đặc biệt hấp dẫn dành cho các học viên trong tháng 12 này :
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 10/12/2015
-  Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
-   Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Hãy trang bị cho mình vốn tiếng Nhật thật chắc chắn trước khi bước vào môi trường xa lạ và hãy hãy tham khảo lịch khải giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 12 trên đây nhé.


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)
Website : http://tiengnhatcoban.edu.vn/

Các tin khác