Đang thực hiện

Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 1

Thời gian đăng: 05/01/2016 12:08
Để đáp ứng nhu cầu học tiếng Nhật trong thời gian nhanh nhất mà hiệu quả học cao nhất, Nhật Ngữ SOFL liên tục khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc .
Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 1
Khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 1

Lớp học tiếng Nhật cấp tốc mở ra nhằm tạo điều kiện cho các bạn học viên chưa biết hoặc biết sơ qua về tiếng Nhật có điều kiện học chuyên sâu trong thời gian ngắn nhất . Khóa học tiếng Nhật cấp tốc sẽ giúp các bạn nắm chắc các kiến thức căn bản , giao tiếp tiếng Nhật và viết luận . 

Việc học tiếng Nhật chắc chắn không hề đơn giản , nhưng với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp có trình độ tiếng Nhật cao và phương pháp giảng dạy linh hoạt sẽ giúp các bạn dễ dàng tiếp thu , phát triển và mở rọng các kỹ năng cho bản thân .
Học tiếng Nhật trực tuyến
Xem Thêm : Học tiếng Nhật trực tuyến hiệu quả

Và sau đây là lịch khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - tháng 1 . Mời các bạn cùng theo dõi nhé .

1. LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CƠ SỞ PHỐ VỌNG - HAI BÀ TRƯNG

 

a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.30 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 12/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.19 Chiều
14h-17h
21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.29 Tối
18h30-21h30
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
 

b) Dành cho các học viên đã học hết bài từ bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.10 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buổi 08/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

c) Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minano Nihongo:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 13/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 19/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.14 Tối
18h30-21h30
21 buối 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
  

d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minano Nihongo:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21buổi 11/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 

e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 20/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 22/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 
 

2. LỊCH KHAI GIẢNG CƠ SỞ LÊ ĐỨC THỌ - CẦU GIẤY

a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.26 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.23 Chiều
14h-17h
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
CT1.25 Tối
18h30-21h30
21 buổi 21/01/2016 Thứ 2,3,4,5,6 1.600.000
 

b) Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình Minnano Nihongo 1: 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.18 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.15 Chiều
14h-17h
21 buỔi 22/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.10 Tối
18h30-21h30
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

c) Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minnano Nihongo:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 1/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
 

d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minnano Nihongo: 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 08/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 25/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000 
 

e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo :

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.10 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 18/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 21/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 25/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 

 

3. LỊCH KHAI GIẢNG BÊN THANH XUÂN - HÀ ĐÔNG.

 

a) Dành cho các học viên mới bắt đầu học từ bài 1 đến bài 10  giáo trình Minnano Nihongo 1:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 1
( học hết bài 10 Mina )
CT1.13 Sáng 8h30-11h30  21 buổi 22/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.14 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
CT1.15 Tối
18h30-21h30
21 buổi 08/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.600.000
 

b) Dành cho các học viên đã học hết bài 10 giáo trình Minnano Nihongo 1:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 2
( Từ bài 10 – 20 Mina )
CT2.16 Sáng
8h30 -11h30
 21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.17 Chiều
14h-17h
21 buổi 07/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
CT2.18 Tối
18h30-21h30
21 buổi 20/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
1.800.000
 

c)  Dành cho các học viên đã học hết bài 20 giáo trình Minnano Nihongo:

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc sơ cấp 3
( Từ bài 20 – 30 Mina )
CT3.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
CT3.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 22/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.000.000
 

 d) Dành cho các học viên đã học hết bài 30 giáo trình Minnano Nihongo: 

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 1
( Từ bài 30 – 40Mina )
CT4.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 19/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 13/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
CT4.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 26/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.200.000
 
 

e) Dành cho các học viên đã học hết bài 40 giáo trình Minnano Nihongo :

Tên lớp Mã lớp Thời gian Thời lượng Ngày khai giảng
 
Ngày học Học phí
Cấp tốc trung cấp 2
( Từ bài 40 – 50Mina )
CT5.11 Sáng
8h30-11h30
 21 buổi 15/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.12 Chiều
14h-17h
21 buổi 22/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
CT5.13 Tối
18h30-21h30
21 buổi 14/01/2016 Thứ 2,3,
4,5,6
2.400.000
 

Ngoài ra , trung tâm còn có nhiều chương trình ưu đãi đặc biệt như : 
- Giảm 5% học phí cho học viên đăng ký trước ngày 10/1/2016
- Tặng giáo trình cho 3 học viên đăng ký đầu tiên.
- Giảm 5% cho nhóm đăng ký 2 người trở lên.

Các bạn hãy tham khảo lịch khai giảng lớp học tiếng Nhật cấp tốc - Tháng 2 và chọn cho mình một khung thời gian học thật phù hợp nhé.


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Cơ sở Cầu Giấy:  
Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 
Cơ sở Thanh Xuân:
Số 54 Ngụy Như Kon Tum - Thanh Xuân - Hà Nội
Cơ sở Long Biên:
Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
Email: nhatngusofl@gmail.com
Điện thoại: (84-4) 62 921 082 Hoặc: (84-4) 0964 66 12 88
Website : http://tiengnhatcoban.edu.vn/

Các tin khác