Đang thực hiện

Đáp án đề thi JLPT (N5 - N1) tháng 12/2018

Thời gian đăng: 07/12/2018 11:59

Kỳ thi JLPT tháng 12/2018 vừa diễn ra được vài ngày, chắc hẳn tất cả các bạn học viên đều đang háo hức chờ đón đáp án đề thi jlpt tháng 12/2018 đúng không nào? Không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, trong bài viết này Nhật ngữ SOFL sẽ tổng hợp cho các bạn đáp án đề thi từ N5 đến N1. Tuy nhiên đây chỉ là đáp án để các bạn tham khảo, khi nào có đáp án chính thức, SOFL sẽ cập nhật lại cho các bạn sau nhé.

dap an de thi jlpt

>>> Đề thi JLPT N3

Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì kỳ thi JLPT cuối cùng của năm 2018 cũng đã kết thúc rồi. Việc của chúng ta bây giờ là ổn định lại tâm lý, lên mục tiêu mới cho năm 2019 và sẵn sàng để thực hiện mục tiêu đó. Bạn biết không, nhân sự kiện khai trương cơ sở mới tại thành phố Hồ Chí Minh, SOFL hiện đang có rất nhiều chương trình ưu đãi dành cho các bạn học viên khi đăng ký học ở cả Hà Nội và Hồ Chí Minh đấy. Nếu bạn đang có kế hoạch nâng cao trình độ tiếng Nhật của mình thì hãy nhanh tay đăng ký ngay tại SOFL để không bỏ lỡ chương trình ưu đãi cực kỳ tuyệt vời này nhé!

>>> Luyện thi tiếng Nhật N3

1. Đáp án đề thi JLPT tháng 12/2018 - N5

N5 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

17

18

19

20

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

22

23

24

25

26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N5 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

 

                   

2. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N4

N4 文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ - TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

2

4

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

問題2

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

1

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

2

1

3

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

4

1

2

1

4

2

3

4

3

1

3

2

2

1

4

 

問題2

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

3

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題4

26

27

28

29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

33

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N4 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

2

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

               

 

1

2

3

2

1

1

3

2

               

3. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N3

N3  文字・語彙 (もじ・ごい  TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

2

3

1

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

3

4

1

3

1

4

 

 

 

 

 

問題4

26

27

28

29

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

4

4

3

2

4

3

1

2

1

2

4

3

 

 

 

問題2

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

19

20

21

22

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

2

4

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3  読解 (どっかい  ĐỌC HIỂU)

問題4

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

28

29

30

31

32

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

3

2

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

34

35

36

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

38

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N3 聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

3

2

2

2

2

1

3

             

4. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N2

N2  文字・語彙 (もじ・ごい CHỮ – TỪ VỰNG)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

2

1

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

3

1

4

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題5

23

24

25

26

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題6

28

29

30

31

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題7

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

 

 

 

 

 

4

1

3

1

1

3

2

1

4

3

2

1

 

 

 

 

問題8

45

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2   読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題10

53

54

55

56

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

58

59

60

61

62

63

64

65

66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

4

4

1

3

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

問題12

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題14

72

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N2  聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

1

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

3

4

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

2

1

3

2

1

2

1

3

2

3

3

 

 

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

2

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2018 - N1

N1 文字・語彙

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

3

4

1

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

2

4

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

14

15

16

17

18

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

1

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

1

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 文法 (ぶんぽう NGỮ PHÁP)

問題5

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

 

 

 

 

 

 

 

2

4

3

1

3

3

3

2

4

4

 

 

 

 

 

 

問題6

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

4

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題7

41

42

43

44

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1 読解 (どっかい ĐỌC HIỂU)

問題8

46

47

48

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

4

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題9

50

51

52

53

54

55

56

57

58

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

2

4

4

3

2

3

1

 

 

 

 

 

 

 

問題10

59

60

61

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

3

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題11

63

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題12

65

66

67

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

1

1

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題13

69

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1聴解 (ちょうかい NGHE HIỂU)

問題1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

1

3

4

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題2

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

2

1

4

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題3

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

4

4

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

2

1

1

2

3

3

2

2

1

3

1

3

1

 

 

 

問題5

1

2

3a

3b

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

3

1

 

 

 

                 


TRUNG TÂM TIẾNG NHẬT SOFL

Cơ sở Hai Bà Trưng:
Địa chỉ : Số 365 - Phố Vọng - Đồng Tâm - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Cơ sở Cầu Giấy:  

Địa chỉ : Số 44 Trần Vĩ ( Lê Đức Thọ Kéo Dài ) - Mai Dịch - Cầu Giấy - Hà Nội 

Cơ sở Thanh Xuân:

Địa chỉ : Số Số 6 ngõ 250 - Nguyễn Xiển - Hạ Đình - Thanh Xuân - Hà Nội

Cơ sở Long Biên:

Địa chỉ : Số 491B Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội

Cơ sở Quận 10:

Địa chỉ : Số 63 Vĩnh Viễn - Phường 2 - Quận 10 - TP. HCM
Cơ sở Quận Bình Thạnh:

Địa chỉ : Số 135/53 Nguyễn Hữu Cảnh - Phường 22 - Quận Bình Thạnh - TP. HCM
Cơ sở Quận Thủ Đức:

Địa chỉ : Số 134 Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức - TP. HCM

Email: nhatngusofl@gmail.com
Hotline
1900 986 845(Hà Nội) - 1900 886 698(TP. Hồ Chí Minh)
Website : http://tiengnhatcoban.edu.vn/

Các tin khác